หน้าแรก เปลี่ยนพาส ดาวโหลด สนับสนุน Facebook

กิจกรรมจุติ
<ครบแล้ว> ผู้เล่น30ท่านแรกจุติรับของรางวัลหยก+9จำนวน3ชิ้น

แคปหน้าจอการจุติ ลงไว้ที่เพจแจ้งชื่อตัวละคร
จะเรียกรับของรางวัลที่พิราบสือสาร เมืองเหอหยาง
*****************************
<ครบแล้ว> ผู้เล่น20ท่านแรกเลเวล160รับของรางวัลหยก+10จำนวน3ชิ้น

แคปหน้าจอเลเวล160ลงไว้ที่เพจแจ้งชื่อตัวละคร
จะเรียกรับของรางวัลที่พิราบสือสาร เมืองเหอหยาง